Srpen 2012

Překrásná je nepotřeba nářku

9. srpna 2012 v 18:20 Poetika všedních dní
Dostala jsem sbírku básní. Se slovy, abych se neptala proč a věnováním na prvním listě :-) Je to má první. Je plná krásných slov, poskládaných tím správným způsobem. Některé básně si mohu místo čtení prozpěvovat. To je dobrý začátek s poezií. Hledala jsem báseň, která jí dala název a marně ji po po kouskách přečetla téměř celou... Až dnes. A je to přesně ona. O posledních měsících, o letošním létě... Není to náhoda. A to je možná ten důvod, proč si poslední dobou zpívám společně s Karlem Krylem "Děkuji!"

Jan Skácel - Uprostřed léta

To jak se sklání nad stmíváním léto
Je beze zbytku
Na tenkých větvích celé jeřabiny
A mimo tíhu čas
Srpen tak blízko jako bodlák u cesty
Dny o píď kratší
Pod křehkou hvězdou kusé rozhovory
Ještě si nevěříme že by přišel podzim
Z blízkého houští
Napořád stromy kotví v kořenech jak zvony
Dolehla jistota
A překrásná je nepotřeba nářku

Na znamení

1. srpna 2012 v 6:02 Cesty za obrzor
Zastávka je svůj vlastní svět.
Nechává vyrůst drobný květ.
Nese ho v nitru každý z nás,
tiše z něj sálá jemný jas,
hřeje a šeptá: "Přijď sem někdy zas."

Zde dílo lidí vidíš každým krokem.
Některé zmizí než sejde se rok s rokem,
jiné má sílu trvat více než kdo z nás.
Možná to cítíš - šeptá dávný hlas:
"Přilož zde ruku, přijď sem někdy zas."

Na krátkou chvíli, na pouhých pár dní
směli jsme prožít chvíle nevšední.
Pomoci ožít trošce z místních krás,
nechat na chvíli zastavit svůj čas
a říkat si: "Sem chtěl bych přijít zas."