Říjen 2013

Zastavení

27. října 2013 v 18:21 Střípky bytí
Tikot hodin ticho měří.
Snáze běží těm, co věří.
Vzdát se očekávání
zcela změní čekání.

Pak je chvíle ticha, klidu
tím, co plaší vnitřní bídu.
Samota je lék, ne trest,
nezbyl už v ní žádný stesk.

Meč Damoklův neúnavný...
odhodit jej byl čin správný.
Když už je napětí pryč,
cítíš jaký to byl bič.

Uč se tichu, hledej v sobě,
zvláštní rada v této době...
přesto chci tou cestou jít.
Svůj kalich chci plný mít.

Za světlem

8. října 2013 v 14:28 Labyrint s mým jménem
Naděje po cestě dlouhé
bojuje vždy s bezmocí.
Svíčky světlo v okně pouhé.
Tam se sejdeš s pomocí.

Oheň, který nocí plane
k tichu lesa netečný.
Snadno se Ti cílem stane
usednout v kruh společný.

Úsměv, co na duši hřeje,
nejistotu utlumí.
Jasně víš, kde místo Tvé je -
u těch, co Ti rozumí.

Tam smíš sama sebou býti,
svěřit, co máš na duši.
Jsou pro Tebe důležití!
Jak moc sami netuší...